Kontrola i predaja godišnjih finansijskih izveštajaKontrola i predaja godišnjih finansijskih izveštaja - Poslovna Agencija Abacus, Bela Crkva

Kontrola i predaja godišnjih finansijskih izveštaja,  a za potrebe svih zainteresovanih klijenata na teritoriji republike Srbije. Navedene usluge omogućiće Vam velike uštede i skratiti vreme rada. Takodje na bazi ovih usluga, bićete potpuno sigurni u tačnost predatih Godišnjih finansijskih izveštaja.

Elektronska kontrola godišnjih finansijskih izveštaja, podrazumeva kompletnu logičku i računsku kontrolu i mogućnost predaje Godišnjih finansijskih izveštaja u elektronskoj formi, u skladu sa standardima koje propisuje Agencija za privredne registre.

Za slanje finansijskog izveštaja u papirnoj formi, plaćate naknadu Agenciji za privredne registre u skladu sa tarifom. Ukoliko se odlučite za našu uslugu, plaćate nama uslugu kontrole, predaje i popunjavanja dokumentacije, a dobijate kompletan i uredan finansijski izveštaj kao i mogućnost da izveštaj štampate u neograničenom broju primeraka.

Za sve knjigovodstvene Agencije koje planiraju da koriste naše usluge za više klijenata, poseban popust i mogućnost dolaska u Vaše prostorije kako bi izvršili usluge elektonske kontrole i predaje Godišnjih finansijskih izveštaja.

U slučaju logičkih i računskih grešaka, finansijski izveštaj Vam se vraća i potrebno je plaćati dodatnu naknadu za ponovni prijem odnosno ispravke u  Godišnjem finansijskom izveštaju, što su svakako nepotrebni troškovi i dodatno gubljenje vremena. U  uslugu je dakle uključena kompletna priprema dokumentacije i evidentiranje kod APR u elektronskoj formi. Sve što je na Vama to je da potpišete i pečatirate dokumentaciju i ona je spremna za slanje poštom, što je po proceduri APR.

Korišćenjem ove usluge, obrasci nisu potrebni, već se po izvršenoj logičkoj i računskoj kontroli izveštaji mogu odštampati u željenom broju primeraka. Dakle uštede su evidentne i u novcu i u vremenu!

Na narednim stranama dat je veoma jednostavan postupak za korišćenje usluge predaje godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

Postupak za k0ntrole finansijskih izveštaja:

 1. Završeni koncept Godišnjeg izveštaj pripremite za slanje putem e-maila (skeniranje u bilo koji format slike ili pdf. format) ili iz programa za računovodstvo koristite opcije za snimanje podataka (bilo koji format pdf, xls, txt, doc itd).
 2. Dostavljate nam Godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu putem e-maila: [email protected] (obavezno navedite kontakt telefon ! ).
 3. Dostavljamo Vam predračun za uplatu a prema cenovniku koji se nalazi na kraju ove strane.
 4. Izvršavate uplatu na račun 205-98969-98 kod komercijalne banke.
 5. Poslovna agencija Abacus obradjuje Godišnji finansijski izveštaj i ukoliko se jave logičke ili računske greške, zajedno sa Vama ispravljamo navedene greške (putem mail-a ili putem telefona).
 6. Popunjavamo za Vas sve neophodne, dodatne obrasce koji prate Godišnji finansijski izveštaj a u skladu su sa zahtevima Agencije za privredne registre.
 7. Dostavljamo Vam prijavljen i iskontolisan finansijski izveštaj za 2011. godinu sa kontrolnim brojem Agencije za privredne registre (dokaz da je usluga izvršena) u pdf formatu za štampu i garanciju za izvršene usluge.
 8. Štampate dostavljene dokumetne .
 9. Overavate odštampane dokumente i
 10. Šaljete ih poštom na adresu u skladu sa uputstvima koje ste dobili od nas.

Cenovnik usluga

 1. za redovne godišnje finansijske izveštaje odnosno konsolidovane finansijske izveštaje za obveznike revizije  –  10.000,00 dinara + 3.000 dinara za registraciju Finansijskog Izveštaja, uplata APR-u, u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje koje pruža Agencija za privredne registre (“Sl Glasnik RS” br.005/2012);
 2. za redovne godišnje finansijske izveštaje za privredna društva i ogranke stranih pravnih lica, koji nisu obveznici revizije, kao i za preduzetnike – 3.000,00 dinara + 900 dinara za registraciju Finansijskog Izveštaja, uplata APR-u, u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje koje pruža Agencija za privredne registre (“Sl Glasnik RS” br.005/2012);
 3. za redovne godišnje finansijske izveštaje za mala druga pravna lica – 1.500,00 dinara + 300 dinara za registraciju Finansijskog Izveštaja, uplata APR-u, u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje koje pruža Agencija za privredne registre (“Sl Glasnik RS” br.005/2012).

Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije na mail: [email protected] na telefon 063/454-054 ili putem sledećeg kontakt formulara:

Vaše ime i prezime:*

Vaš e-email:*

Predmet poruke:

Vaša poruka:

Polja označena * su obavezna !

Molimo Vas da zbog borbe protiv spama unesete sigurnosni kod. Hvala.

captcha