Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji iz prethodnih godina poslovanja, prikazani su u narednoj tabeli:

[table id=2 /]

Grafički prikaz kretanja imovine Poslovne Agencije Abacus, Bela Crkva, dat je na narednom grafikonu:

Grafički prikaz kretanja imovine Poslovne Agencije Abacus

Imovina, Poslovne Agencije Abacus od 2006. godine.

Na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja, kao i na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, privredni subjekat pripada grupi malih privrednih subjekata.

Navedeni podaci iz finansijskih izveštaja  su prezentirani kako bi stekli uvid u istoriju našeg poslovanja u kako bi se na najbolji način uverili u naš zdrav finansijski položaj. Uvidom u naše poslovne knjige, videćete da je konstantno prisutan rast, te da se sredstva kojima vršimo usluge redovno obnavljaju i uvećavaju, kako bi Vam navedene usluge pružili u skladu sa najsavremeniom tehnologijom.

U navedenim finansijskim izveštajima nećete videti zadovoljstvo naših klijenata, nećete videti ni nas niti naše usluge, ali na osnovu navedenog dobijate osnovnu sliku o našoj agenciji što je dovoljan razlog da nas kontaktirate i proverite sve što Vas zanima u vezi sa vašim biznisom. Proverite naše usluge koje su prilagodjene u potpunosti Vašim potrebama, željama i zahtevima i rešite svaki problem ili nedoumicu koja stoji kao prereka razvoju Vašeg biznisa.